DEXTRO Energy

Už viac ako 80 rokov podporuje Dextro Energy ľudí, ktorí vo svojom každodennom živote rýchlo potrebujú sacharidy. Od roku 2005 je táto značka súčasťou medzinárodnej a stredne veľkej rodinnej firmy Zertus Group. Dextro Energy sa neustále rozširuje uvádzaním nových produktov a rozširovaním do nových geografických oblastí.